VRAGEN & ANTWOORDEN

DECASSO.NL is een groot netwerk van vrijwilligers. Allemaal ervaringsdeskundigen op het gebied van de terreur die mensen overkomt wanneer men in de schulden komt.

Wij weten wat er speelt en hoe ze u in een schaamte hoekje hebben gedrukt. Hoe ze uw waardigheid af proberen te nemen en leven ontwrichten.

Stap uit de schaduw van uw schulden, u hoeft u nergens voor te schamen want de mensen van DECASSO.NL begrijpen u als geen ander en staan voor u klaar.

Kort gezegd kunt u bij ons terecht wanneer u problemen heeft door schulden, wanneer u daarvoor (dringend) hulp nodig heeft bij verweer en het aansprakelijk stellen van een incassobureau, (gerechts)deurwaarder, een bank, curator, rechter en advocaat.

Maar ook wanneer (gemeente)ambtenaren, de belastingdienst, een notaris of bewindvoerder of jeugdzorg u het leven zuur maakt dan staan we voor u klaar.

Indien wij u niet direct zelf kunnen helpen dan is het mogelijk dat we u doorverwijzen binnen ons eigen netwerk naar een persoon die u wel kan helpen.

DECASSO.NL brengt samen met u in kaart wat de hoogste urgentie heeft. Eenmaal met een goed dossier gaan we samen met u alles in de juiste volgorde afwerken.

Het is aan u of u de adviezen volgt en of bijstelt.

Voordat we een dossier opstellen vragen we eerst een aantal gegevens en de juiste informatie om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. Bewijsmateriaal van vorderingen en uw huidige leef ervaring is van groot belang om een goed inzicht te krijgen. Het kan dus ook zijn dat we niet alleen vragen stellen over uw financiële situatie maar ook over uw gezondheid en hoe uw omgeving u eventueel kan helpen.

In deze periode zullen we kijken of we in afstemming met en aanpak van uw dossier extra ondersteuning kunnen bieden om u te ontlasten van bijvoorbeeld stress en angst. Daarbij komt dan ook een proces dat ervoor zorgt dat u opnieuw uw waardigheid terug wint en standvastiger verder gaat met uw leven dan daarvoor. Doormiddel van kort lesmateriaal en tips werken we er samen met u aan om u weer een leuk leven te geven.

Nee DECASSO.NL is geen bedrijf. Wij zijn een groot netwerk van vrijwilligers verspreid over heel Nederland die hun kennis en ondersteuning uitwisselen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Nee, aan onze werkzaamheden zijn geen kosten verbonden. Wij helpen alleen mensen met schulden en problemen daarom heen. Wij zijn geen adviesbureau voor mensen die gewoon rond kunnen komen.

Wij zijn helaas niet direct telefonisch bereikbaar. Pas wanneer wij een dossier hebben aangemaakt en in behandeling hebben genomen krijgt u contact met een van onze vrijwilligers.

Daarbij kan dan ook telefonisch onderhoud plaatsvinden. Houdt u er rekening mee dat alle vrijwilligers ook gewoon hun eigen werk hebben en dus echt op afspraak moeten werken. Onze voorkeur gaat ernaar uit om zo veel mogelijk per email af te handelen.

DECASSO.NL geeft advies en biedt ondersteunende hulp bij een dossier. DECASSO.NL verstrekt u de juiste en op maat gemaakte brieven en documenten die op uw dossier betrekking hebben en mogelijk gebruikt kunnen worden bij verweer en het aansprakelijk stellen van een wederpartij.

U kunt ons niet machtigen, maar we zullen u wel zo goed mogelijk bijstaan. Het gaat ons er om dat u weer zelfstandig en standvastig uw leven en eigenwaarde terug krijgt en behoudt.

Op onze pagina DOWNLOADS vindt u meer informatie, brieven en documenten over verschillende onderwerpen. Deze informatie zal zo frequent mogelijk worden geüpdate en aangevuld. Meer voorbeeldbrieven & documenten zullen in de loop der tijd daar aan toe worden gevoegd. Volg ons op Telegram voor updates.

DECASSO.NL geeft de voorkeur aan maatwerk wanneer het gaat om verweer, correspondentie en het verstrekken van documenten met feiten. Let wel, je kunt niet voor alles een standaard (downloadbare) brief opstellen!

DECASSO.NL vindt u alleen met een nieuws pagina op Telegram. Via deze link vindt u onze pagina. Op overige Social Media als Facebook, Twitter en Instagram zijn wij NIET aanwezig.

Dit voorkomt onnodige discussies, trollers en tegenwerking waardoor kostbare tijd aan hulp verloren kan gaan.

De vrijwilligers van DECASSO.NL staan klaar voor mensen die problemen hebben door schulden. Zie het antwoord op de vraag: Waarvoor kan ik bij DECASSO.NL terecht ?

Voor vragen over en hulp bij het “claimen” of beneficiair aanvaarden van uw CQV·LLC geboorte Trust ( autonomie ) en voorbeeldbrieven over dit onderwerp kunt u niet bij ons terecht. Deze e-mails worden dan ook niet beantwoord!

Denkt u zelf ook goed na. Een CQV·LLC geboorte Trust is zonder uw toestemming op uw natuurlijk persoon afgesloten.

Stelt u zichzelf slechts de volgende vragen en volg uw hart,

– Waarom wil iemand u informeren om een CQV·LLC geboorte Trust op uw voorwaarden als enige erfgenaam te erkennen? Een verklaring Beneficiaire Aanvaarding is namelijk een aanvaarding waarmee u de misdaden van een CQV·LLC geboorte Trust kennelijk goedkeurt. Doordat u daar (in)direct gebruik van wenst te maken gaat u akkoord met iets wat zonder uw toestemming aan uw leven is gekoppeld. U bent en blijft handelswaar.
– Wat u erkend houdt u in stand.
– De bedenkers van een CQV·LLC geboorte Trust, zijn dezelfde mensen die over uw leven willen regeren door er op te parasiteren.

Volg uw hart!

Weiger in te gaan op advies- tenzij die ander bereid is u sluitend bewijs te geven van de deugdelijkheid van zijn of haar advies. Dan beschermt u uzelf tegen straatventers, mensen die bedrogen zijn, en gekken.

U hoeft slechts te verklaren dat u leeft. Ga dit leven leiden en vermijdt elk contract met derden die het niet goed met u als mens voor hebben. Bevestigen van bedrog is bevestiging dat u in een leugen wilt blijven leven. Een CQV·LLC geboorte Trust is bedacht door slechte mensen. Een CQV·LLC geboorte Trust erkennen verbindt u met slechte mensen. Wees nimmer gevoelig voor geld, wees gevoelig voor uw naasten. Er komt dan altijd hulp.