DECASSO.NL en uw CQV·LLC geboorte Trust

De vrijwilligers van DECASSO.NL staan klaar voor mensen die problemen hebben door schulden. Zie het antwoord op de vraag: Waarvoor kan ik bij DECASSO.NL terecht ?

Voor vragen over en hulp bij het “claimen” of beneficiair aanvaarden van uw CQV·LLC geboorte Trust ( autonomie ) en voorbeeldbrieven over dit onderwerp kunt u niet bij ons terecht. Deze e-mails worden dan ook niet beantwoord!

Denkt u zelf ook goed na. Een CQV·LLC geboorte Trust is zonder uw toestemming op uw natuurlijk persoon afgesloten.

Stelt u zichzelf slechts de volgende vragen en volg uw hart,

– Waarom wil iemand u informeren om een CQV·LLC geboorte Trust op uw voorwaarden als enige erfgenaam te erkennen? Een verklaring Beneficiaire Aanvaarding is namelijk een aanvaarding waarmee u de misdaden van een CQV·LLC geboorte Trust kennelijk goedkeurt. Doordat u daar (in)direct gebruik van wenst te maken gaat u akkoord met iets wat zonder uw toestemming aan uw leven is gekoppeld. U bent en blijft handelswaar.
– Wat u erkend houdt u in stand.
– De bedenkers van een CQV·LLC geboorte Trust, zijn dezelfde mensen die over uw leven willen regeren door er op te parasiteren.

Volg uw hart!

Weiger in te gaan op advies- tenzij die ander bereid is u sluitend bewijs te geven van de deugdelijkheid van zijn of haar advies. Dan beschermt u uzelf tegen straatventers, mensen die bedrogen zijn, en gekken.

U hoeft slechts te verklaren dat u leeft. Ga dit leven leiden en vermijdt elk contract met derden die het niet goed met u als mens voor hebben. Bevestigen van bedrog is bevestiging dat u in een leugen wilt blijven leven. Een CQV·LLC geboorte Trust is bedacht door slechte mensen. Een CQV·LLC geboorte Trust erkennen verbindt u met slechte mensen. Wees nimmer gevoelig voor geld, wees gevoelig voor uw naasten. Er komt dan altijd hulp.