UW HYPOTHEEK IS AL BETAALD!

Wist u dat uw hypotheek al betaald was op de dag dat u bij de notaris zat?  Volledig voldaan uit uw Trust!

Wend u tot de bank en verzoek uw hypotheekverstrekker (de bank) om inzage in de hypotheek overeenkomst met een natte handtekening van de bank en van u.

Indien die overeenkomst er niet is, heeft de bank de hypotheeksom reeds uit uw erflater’s trust (zie uw naam in hoofdletters op de hypotheek akte) ontvangen en hebben zij met INSEAD /- In Sea Dead ( Dood Op Zee ) voorkennis gehandeld. Dit is verboden!

Omdat de bank met voorkennis middels uw trust van u heeft geprofiteerd, dient de bank ervoor te zorgen dat u zonder restschuld  in uw woning mag blijven wonen en dienen zij tevens alle betaalde rente aan u terug te betalen.

Zit u nu met een restschuld? Of dreigt men uw huis te verkopen? Neem contact met ons op en wij helpen u verder! Ook wanneer u uw huis al heeft moeten verkopen.