OVER DECASSO

Decasso is een netwerk met ervaringsdeskundigen van de ellende die incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, rechters, advocaten en curatoren veroorzaken.

In Nederland is inmiddels overgroot deel corrupt. Het idee dat macht corrumpeert is wijdverspreid en voorbeelden van machtige mensen die zich onethisch gedragen zijn er in overvloed inmiddels in ons land. 

Wij zetten ons ervoor in dat onze medemens niet langer de dupe is van de groeiende corruptie en het verval van ons rechtssysteem. De openbaring ligt in het feit dat Nederland sinds 13 mei 1940 geen grondwet meer heeft en veelal wordt geleid door het maritieme rechtssysteem. Uw mensenrechten worden dagelijks geschonden omdat u voor de mensenhandelaren, wat trouw gezworen heeft aan de Kroon, “dood op zee” bent verklaard. Of u nu wel of niet in de schulden zit. U bent dood op zee verklaard. U bent voor hen een barcode. Een “product” en niets meer dan dat. 

Deze mensenhandelaren zijn te vergelijken met Psychopaten. Psychopaten staan vooral bekend om hun veronachtzaming voor de sociale en morele normen, waarbij ze vaak relaties hebben die zich kenmerken door (geestelijk)geweld, uitbuiting of verleiding. Bij deze groep draait het vooral om geld. Wat kan men aan u verdienen. Ze zijn niet tot nauwelijks in staat om empathie en berouw te voelen. Psychopaten hebben geen respect voor de sociale en morele normen, omdat zij niet beïnvloed worden door gevoelens als schuld en wroeging. Zo herkent u ze! 

Trouw zijn aan de Kroon is ook een vrije keus. De Kroon die niet bestaat in werkelijkheid. Echter die keus hoeft u niet opgedrongen te worden. Met name gerechtsdeurwaarders tonen veel overeenkomsten met psychopaten gedrag. Ieder geestelijk gezond mens wil en gaat dit werk niet doen. Dat men er juist aan wenst te verdienen geeft aan hoe duister deze afgegleden personen denken. 

Door de jaren heen zijn wij en vele andere mensen op zeer vervelende manieren met deze harde waarheid in aanraking gekomen. Er bestaat geen excuus voor deze beroepsgroep en ook niet voor diegenen die hen beschermen en vrij spel geven doormiddel van vonnissen in naam van de Kroon, alsmede de weg naar het vonnis wanneer het gaat om gewin van geld wat boven de mensenrechten wordt gesteld via dit maritieme rechtssysteem.

De beoefenaars van dit soort beroepen hebben een machtspositie die vereist dat het maken van objectieve, klinische beslissingen niet mag worden beïnvloed door persoonlijke gevoelens. Men plaatst dus het geweten in de koelkast. Dit leidt er echter toe dat er geen weg meer terug is en geestelijk verderf alleen maar toeneemt bij deze personen.

Naastenliefde is geen sprake meer van. Met leugens onderhouden ze hun excuses en wijzen naar hun zogenaamde ministerie verplichtingen. Hun wetten bij de “Gratie Gods”.

Het is daarom heel belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk worden ondersteund in het verweer tegen deze duistere personen. Dat al hun vuiligheid en monsterlijke manier van werk aan het licht wordt gebracht.  Psychopaten zijn niet perse mensen die met een kettingzaag rondlopen. Ze hebben een dikke lease auto onder hun kont, leven er decadent op los en plaatsen zich in de rol van “wijze” en “onschendbare” personen in hun niet bestaand geloofssysteem vol met excuses en gaslighting technieken om zich te voeden op vernedering met hun machtsmisbruik.

Ze voeden zich op ellende door de mensen vele vormen van geestelijk geweld aan te doen. Door angst, waardigheid ontnemen en haat kweken om hun eigen criminele gedrag te rechtvaardigen. Dat is de energie waar ze op teren, waar ze zich mee voeden. Dat is ook de energie die wij van Decasso u leren het hen te ontnemen.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet. Daar ligt het antwoord op de vraag wanneer een gerechtsdeurwaarder zegt dat hij slechts zijn werk doet. Daar ligt het antwoord voor een rechter die het corrupte maritieme rechtssysteem dient. Het antwoord voor de advocaten die de leugen van een cliënt verdedigd. De curator die start met de roof van de nalatenschap welke ieder mens beneficiair aanvaard. En tot slot voor alle mensen die een schuldenaar bestempelen als een melaatse, een mens die het wel verdient zal hebben en waarvan het allemaal wel eigen schuld zal zijn.

Deze mensen helpen de verkeerde mensen aan de macht door de waarheid te verwarren met de mening van de meerderheid. Een meerderheid die niet zelf nadenkt, de meerderheid waar men straks ook komt roven en stelen wanneer ze klaar zijn met de mensen die het allemaal aan hun zelf zouden hebben te danken.

Wij van Decasso helpen de slachtoffers. Slachtoffers van het schuld en schade systeem. We leren u weerbaar te maken, zodat u uw leven weer op kunt gaan pakken. Wij ondersteunen u bij het verweer tegen en het ontmantelen van hun schade en schulden circus.  Niemand heeft het recht om u voor geld te traumatiseren. Niemand heeft het recht om u uit te spelen tegen overheid en justitie zodat ook die weer in het verdien circus mee kunnen gaan draaien.

Doormiddel van de waarheid wordt u gered. U bent een mens wat aan geen enkel systeem ondergeschikt mag worden gesteld. Niet uw kinderen, niet uw ouders! Geen enkele vader, moeder, broer, zus of goede vriend hoeft te buigen voor zo’n rechtssystem, voor deze farizeeërs. Maak nu een begin met een nieuw leven zonder schuld en schaamte en ontneem al deze geestelijk gestoorde personen hun macht. Neem uw leven vol overtuiging weer in handen.

En wanneer u zich afvraagt hoe zich dit binnen onze maatschappij zo schandalig ver heeft kunnen ontwikkelen, dan wijzen wij naar Den Haag. Dan wijzen wij naar de gemeenten, rechtbanken en de belastingdienst. Allemaal partijen die het draagvlak hebben gegeven. Vrijmetselarij, politieke & private bedrijfjes die zichzelf verrijken.

U kunt meer antwoorden op uw vragen over Decasso op deze pagina. Of volg ons op Telegram https://t.me/decasso